DECO LED

Wattage Colour
0.5 W Blue, Green, Red, Orange, White, Yellow